cultureel-erfgoedbeleid

Voor de verkiezingen formuleerde het culturele erfgoedveld in Vlaanderen de belangrijkste noden en wensen in een memorandum. Het Cultureel-erfgoedoverleg heeft nu, met de regeringsvorming in het vooruitzicht, de verkiezingsprogramma’s getoetst aan dit memorandum. Een beknopte reactie, inclusief een aantal aanbevelingen, kan je nalezen in dit document.