podiumtechniek ambacht immaterieel erfgoed

De Vlaamse Regering heeft op 11 juli 2016 de beroepskwalificaties van assistent podiumtechnicus en podiumtechnicus goedgekeurd. Deze beroepskwalificaties worden in een dossier gegoten en bepalen wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Naast een definitie van het beroep worden de context, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar beschreven. Via opleiding of onderwijs kunnen beroepscompetenties verworven worden. 

Vertegenwoordigers uit de sector en de arbeidsmarkt stellen samen met procesbegeleiders van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS) het volledige dossier op. Dit dossier wordt dan gevalideerd door vertegenwoordigers van interprofessionele sociale partners zoals de VDAB. Een inschalingscommissie bepaalt vervolgens op welk niveau het dossier wordt ingeschaald; dit kan gaan van niveau 1 (eindtermen lager onderwijs) tot niveau 8 (universitair - doctor). Dit inschalingsniveau maakt het ook mogelijk beroepscompetenties in Europees verband met elkaar te vergelijken. De Vlaamse Regering ten slotte erkent de beroepskwalificatie, die dan door het AHOVOKS wordt geregistreerd in de kwalificatiedatabank

Voor alle mogelijke sectoren kunnen dossiers worden opgesteld. Jaarlijks stelt de overheid evenwel een prioriteitenlijst op die de prioritaire domeinen clustert. In 2015 stonden ambachten op de prioriteitenlijst. 

Interesse in het opstellen van een beroepskwalificatiedossier? Neem dan contact op met het Agentschap!

www.vlaamsekwalificatiestructuur.be

Bron: www.stepp.be en www.etwie.be