sibmas ontmoeting

Van 30 mei tot 3 juni 2016 organiseerde SIBMAS, het internationale netwerk voor musea, archieven, bibliotheken en documentatiecentra voor podiumkunsten, een conferentie in Kopenhagen (DK). Zowel erfgoed- als kunstenorganisaties met een bijzondere interesse voor erfgoed zijn lid van SIBMAS. De organisatie wil vanuit internationaal perspectief kennisdeling en expertise-uitwisseling over de omgang met podiumkunstenerfgoed bevorderen. Een congres is daar het uitgelezen moment voor.

Het thema van deze conferentie was 'Freeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, User!', een oproep om stil te staan bij onze positie als archivaris, conservator, kunstenaar, bibliothecaris, (online) bezoeker, dienstverlener, onderzoeker, etc. Hoe kunnen we vanuit deze posities maximaal inspelen op de ons omringende maatschappelijke evoluties en de noden die er zijn in de omgang met podiumkunstenerfgoed? Moeten we de bestaande rollen herdenken of moeten we nieuwe rollen en relaties creëren?


Het Firmament was aanwezig en maakte een uitgebreid verslag op.