De eerste online erfgoedbank van en voor Brusselaars is een feit. Met de erfgoedbank wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), initiatiefnemer van het project, materiaal dat niet wordt bewaard in archieven of musea verzekeren van een digitale toekomst. Wie surft naar www.erfgoedbankbrussel.be vindt daarin een schat aan publiek (zw)erfgoed van de Brusselaars, afkomstig uit collecties van privéverzamelaars, families en verenigingen. Concreet gaat het om foto's, prentkaarten, gebruiks- en siervoorwerpen, filmpjes, audio-opnames, affiches, bidprentjes ... met een ouderdom van minstens 20 jaar. De afgelopen maanden zetten verschillende vrijwilligers zich in om dit materiaal te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven. Met als voorlopig resultaat een mooi gevulde erfgoedbank, goed voor zo'n 800 beelden uit vijf Brusselse gemeenten. Momenteel zijn de gemeenten Jette, Oudergem en Sint-Agatha-Berchem al partners van de Erfgoedbank Brussel.

Helaas is er nog geen materiaal over het theater- en dansleven in Brussel terug te vinden. Heb je zelf erfgoed dat je op de website wil tonen? Laat het zeker weten!