sibmas internationaal onderzoek praktijkontwikkeling

Coördinator van Het Firmament, Veerle Wallebroek, werd op 2 juni 2016 verkozen als secretaris-generaal van SIBMAS, het internationale netwerk voor het erfgoed van de podiumkunsten.  

SIBMAS (Société internationale des bibliothèques etmusées des arts du spectacle) werdopgericht in 1954. Verspreid over 35 landen, telt de organisatie onder zijn leden zowel personen als instellingendie dans, theater, circus, film, opera en figurentheaterarchiveren en documenteren. De vereniging bevordertonderzoek over podiumkunstenerfgoed, faciliteert netwerking en overleg binnen de sector en deelt informatiebronnen over specifieke collecties en podiumkunstenin het algemeen. Op die manier worden bruggen geslagen tussen archieven, bibliotheken, musea, dienstverlenende organisaties, gezelschappen en podiumkunstenaars.  

Dankzij de aanstelling van Veerle Wallebroek als secretaris-generaal van SIBMAS kan Het Firmament mee inzetten op het internationaal versterken van netwerken rond podiumkunstenerfgoed, de internationale uitwisseling van kennis en expertise en van concrete instrumenten ter ondersteuning van al wie podiumkunstenerfgoed creëert of beheert.