tracks survey audiovisueel en digitaal podiumkunstenerfgoed azijnsyndroom opera ballet vlaanderen beeld/film archief- en collectiezorg packed vzw

In de eerste helft van 2015 hebben Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief genomen om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (voor meer informatie, zie Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (stand van zaken). Ongeveer 170 podiumkunstenorganisaties werden in het kader van deze inventaris gecontacteerd, één van van hen was Opera Ballet Vlaanderen. De inventarisatie gebeurde in overleg met VIAA, dat in 2012 werd opgericht door de Vlaamse Regering om het digitaal erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier te bewaren en toegankelijk te maken. VIAA heeft op voorstel van Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw de digitalisering van audiovisuele archieven en de bewaring van digitale archieven en collecties uit de podiumkunstensector opgenomen in haar strategische plan voor de periode vanaf 2016.

In het verlengde van deze inventarisatie trof Het Firmament bij één van de werkbezoeken aan het archief van Opera Ballet Vlaanderen een doos met filmmateriaal aan dat waarschijnlijk dateert van vóór 1970 en dat een azijngeur verspreidt. Op basis van deze informatie vermoedde PACKED vzw dat het filmmateriaal is aangetast door het azijnsyndroom.

Medewerkers van Het Firmament en PACKED vzw gingen op inspectie en ondervonden m.b.v. tests met A-D strips dat het filmmateriaal daadwerkelijk is aangetast door het azijnsyndroom. Bij het werkbezoek bleek ook dat het aangetaste filmmateriaal in weinig optimale omstandigheden wordt bewaard. 

Omdat een instelling als Opera Ballet Vlaanderen niet gespecialiseerd is in de bewaring van aangetaste filmpellicule en magnetische klankbanden, hebben PACKED vzw en Het Firmament bij het overmaken van de testresultaten aan de directie van Opera Ballet Vlaanderen voorgesteld om het materiaal in depot te geven bij Cinematek, dat wel gespecialiseerd is in de bewaring van (aangetast) filmmateriaal.

Tegelijkertijd hebben we ook VIAA op de hoogte gebracht van de vondst van het filmmateriaal en van de testresultaten. Op deze manier kan het materiaal worden opgenomen in de lijst van aangetast filmmateriaal dat voor digitalisering door VIAA in aanmerking komt. VIAA en Cinematek werken bij de filmdigitalisering bovendien samen. Cinematek maakt in opdracht van VIAA beschrijvingen en conditierapporten van het aangetaste filmmateriaal. Op basis van deze beschrijvingen en conditierapporten kan de digitaliseringsprioriteit worden vastgelegd.

De directie van Opera Ballet Vlaanderen heeft ingestemd met dit voorstel en ondertussen zijn de nodige stappen ondernomen om het filmmateriaal over te brengen.

Lees meer over de genomen stappen en de resultaten