digitalisering ontsluiting (digitaal) vlaams instituut voor archivering

In het Jan-van-Ruusbroeckollege in Laken hebben de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Sven Gatz samen met Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) het ‘Archief voor Onderwijs’ gelanceerd. Dat is het educatieve webplatform dat de voorbije twee jaar onder de noemer ‘Testbeeld’ een uitgebreide pilootfase doorliep. Het vernieuwde het ‘Archief voor Onderwijs’ maakt voor alle leerkrachten uit het leerplichtonderwijs de rijke audiovisuele collecties van de VRT vrij toegankelijk, maar zal ook op termijn tal van items bevatten van de regionale televisieomroepen en diverse cultuur- en erfgoedorganisaties in Vlaanderen. Zo zal materiaal van podiumkunstenorganisaties ook op termijn voor onderwijs ter beschikking gesteld worden dankzij het initiatief van Het Firmament, PACKED vzw en Kunstenpunt om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (voor meer info, zie Inventarisatie van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector (stand van zaken) ). Het ‘Archief voor onderwijs’ telt ondertussen al 6.000 items en zo’n 100 thema’s.

Meer info