theatertekst opendoek theaterbib erfgoedbibliotheek hendrik conscience schenking

Eind 2014 gingen OPENDOEK en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een samenwerkingsovereenkomst aan en werd de historische collectie theaterteksten overgedragen aan de Erfgoedbibliotheek. De schenking werd in de loop van 2015 gecatalogeerd en is nu online te raadplegen.

Als koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen beheert OPENDOEK ook een theaterbibliotheek. In deze collectie zijn alle genres terug te vinden: van klucht tot tragedie, jeugdtheater, eenakters en korte sketches. De collectie bevat bovendien zowel Nederlandstalig als vertaald toneel, maar ook oorspronkelijk Frans-, Engels- en Duitstalig werk, en dit van zowel de bekende theaterauteurs als van minder gekende (amateur)schrijvers. Ook een uitgebreide collectie naslagwerken van en óver regisseurs, makers, acteurs, theatergeschiedenis in binnen- en buitenland en technische werken over regisseren, acteren en improviseren maakt deel uit van deze theaterbibliotheek. Deze bibliotheek bevat ondertussen meer dan 15.000 theaterteksten. De collectie wordt in functie van actieve theaterbeoefening ter beschikking gesteld aan een breed publiek van liefhebbers.

Zo’n 3.000 van deze theaterteksten behoorden er tot de ‘archiefcollectie’. Zowel de inhoud (verouderde spelling) als de vorm (fragiel materiaal) maken deze teksten minder interessant voor hun doelgroep. Daarom werd besloten om samen te werken met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, als ideale bewaarpartner. De Erfgoedbibliotheek ging graag op het aanbod in, om de grote deelcollectie theaterteksten verder te vervolledigen. Deze collectie is gestoeld op de toneelbibliotheek van Joris Baers (1888 - 1975) en wordt stelselmatig verder uitgebouwd. Zo werd in 2008 een omvangrijke collectie theaterteksten verworven uit de bibliotheek van Wim Van Gansbeke (1938-2008), één van de toonaangevende Vlaamse theatercritici van zijn generatie. Deze collectie biedt een mooie staalkaart van het Vlaamse toneel, voornamelijk met betrekking tot de jaren 1980-'90. In de samenwerkingsovereenkomst met OPENDOEK, afgesloten in 2014, werd beslist hun historische collectie theaterteksten over te hevelen naar de Erfgoedbibliotheek. Ook historische theaterteksten die OPENDOEK in de toekomst zou ontvangen, zullen dan telkens aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience worden bezorgd.

Deze schenking werd in de loop van 2015 gecatalogeerd. Het overzicht vindt u hier.


Bron: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience