vlaams theater instituut kunstenpunt

Het meerjarenplan dat door Kunstenpunt werd ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap (periode 2017-2021) bevat een aantal nieuwe accenten om de verschillende disciplines apart en de kunstensector in zijn geheel zo goed mogelijk van dienst te zijn. De herziening van de kerntaken van Kunstenpunt, de verhuizing naar de nieuwe locatie in de Ravensteingalerij en de gecumuleerde besparingen van de afgelopen jaren brengen met zich mee dat ook een aantal zaken in de huidige dienstverlening rondom de collectie zullen veranderen:

  • tijdschriften en naslagwerken over de thema’s en kunstdisciplines waar Kunstenpunt rond werkt: cultuurtheoretische, -sociologische en -filosofische boeken, discplinespecifieke publicaties rond muziek, beeldende kunst, theater, dans, opera, cultuurbeleid, kunsteducatie, kunst en economie, management, participatie, kunstkritiek, sociaal-artistiek werk;
  • krantenartikels over de verschillende podiumsectoren sinds de jaren tachtig;
  • een platen- en cd-collectie met ca. 38.000 Vlaamse/Belgische releases;
  • meer dan 6000 uur videomateriaal over de Vlaamse podiumkunsten sinds de jaren tachtig;
  • andere documentatie over de podiumpraktijk die gedurende vele jaren binnen VTi is opgebouwd: foto’s, affiches, diverse documentatie over Vlaamse gezelschappen …
  • databanken met gegevens over de belangrijkste spelers en de artistieke productie in de Vlaamse muziek, beeldende kunst en podiumkunsten.

Deze brede en rijke collectie is altijd de voedingsbodem geweest van de kernwerking van de steunpunten: praktijkondersteuning, onderzoek naar de actuele tendensen in de Vlaamse kunsten en ondersteuning bieden in de internationalisering van de sector. De documentatie maakt de werking van het steunpunt gefundeerd en de dagelijkse werking van het steunpunt zorg voor een dynamische en actuele collectie. Binnen de werking van VTi werd in het verleden de volledige collectie ook gedeeld met elke geïnteresseerde gebruiker. In de nieuwe context zal de laagdrempeligheid van deze dienstverlening veranderen.

1. Tijdelijke onbeschikbaarheid door verhuizing
In november wordt gestart met het inpakken van de collectie. In december worden de deuren op de oude locatie gesloten. Vanaf 4 januari is de nieuwe locatie geopend: Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel. Niet alle materiaal zal tegelijkertijd in de dozen verdwijnen. Wie tijdens de maand november nog stukken wil inkijken of uitlenen, neemt het best contact op per telefoon (02 274 17 60) of e-mail (bart [at] kunsten [dot] be). Er kan niet gegarandeerd worden dat het nodige materiaal dan nog kan aangeboden worden.
Geleende werken terugbrengen kan tot 1 december op de oude locatie (Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel). Uitleentermijnen die eindigen in december worden automatisch verlengd tot 15 januari.
Vanaf januari 2016 worden verschillende collectie-onderdelen gefaseerd uitgepakt.

2. Repertoirebibliotheek bij RITCS
Kunstenpunt en RITCS (Kunsthogeschool) starten in 2016 een samenwerking voor de gezamenlijke acquisitie en ontsluiting van theaterrepertoire. De theaterteksten en boeken over tekstanalyse uit de podiumcollectie van Kunstenpunt zijn vanaf medio 2016 raadpleegbaar bij RITCS (Dansaertstraat 70, 1000 Brussel). In de nieuwe mediatheek van de kunsthogeschool groeit deze deelcollectie verder uit tot een actuele en historische repertoirebibliotheek. Kunstenpunt zal met RITCS blijven instaan voor de verwerving van nieuwe teksten en staat garant voor de toegankelijkheid van deze collectie voor alle geïnteresseerden.
Wie in de periode van december 2015 tot de opening van de repertoirebibliotheek bij RITCS op zoek is naar theaterteksten, verwijzen we door naar de collectie van OPENDOEK. Kunstenpunt blijft ook beschikbaar voor hulp bij uw zoektocht.

3. Digitalisering videobanden via VIAA
Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) zal -volgens de huidige plannen- in de loop van 2016 de videocollectie (VHS) van Kunstenpunt kunnen digitaliseren om deze waardevolle collectie veilig te stellen voor de toekomst. Vanaf 1 november 2015 en tot aan de digitalisering blijft het videomateriaal toegankelijk op afspraak. Tijdens de eigenlijke digitalisering is deze deelcollectie voor enkele maanden niet beschikbaar. Audiovisueel materiaal dat op dvd bestaat, blijft raadpleegbaar op afspraak.

4. Vooruitzicht dienstverlening op de nieuwe locatie
Door de beperkte oppervlakte van de kantoorruimte zal een groot deel van de documentatie niet in de kantoren in de Ravensteingalerij, maar op een andere locatie worden bewaard. Om praktische redenen blijft de collectie bijgevolg enkel toegankelijk op afspraak. Over de modaliteiten van de dienstverlening op de nieuwe locatie wordt na de verhuizing meer in detail gecommuniceerd.

Voor vragen kan u steeds terecht bij Bart Magnus:
bart [at] kunsten [dot] be
02 274 17 65

Bron: Kunstenpunt