cultureel-erfgoedbeleid

Tegen het voorjaar 2016 wordt op initiatief van Minister van Cultuur Sven Gatz een Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid uitgewerkt. Die moet het uitgangspunt bieden voor een vernieuwd cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel met als horizon 2030. Omwille van allerlei actuele uitdagingen, zowel van bestuurlijke als andere aard, is een wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet (alweer) aan de orde. Om de discussie over dit toekomstige cultureel-erfgoedbeleid te voeden nodigen de collegagroep Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed en Landelijke Organisaties Volkscultuur (LEOV) en Het Firmament u uit om aan de hand van vijf cartoons na te denken over evenveel heersende misverstanden!

 

Een initiatief van de collegagroep LEOV*
* De Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed en Landelijke Organisaties Volkscultuur (LEOV) zijn knooppunten voor kennisdeling en expertise-uitwisseling. Het zijn bemiddelaars tussen het cultureel erfgoed en de zorg ervoor en de maatschappelijke werking errond. Ze staan ten dienste van erfgoedorganisaties binnen de sector, maar ook van andere beheerders van cultureel erfgoed, die vaak eerder toevallig een collectie cultureel erfgoed bezitten of waarvoor de zorg hiervoor geen kerntaak binnen hun werking is. De LEOV hebben vanuit hun intermediaire positie als doel om binnen de erfgoedgemeenschap aanwezige expertise breed inzetbaar te maken, om ontbrekende expertise te ontwikkelen, ze via (internationale) netwerking binnen te halen en te laten doorstromen naar alle belanghebbende erfgoedactoren in Vlaanderen. Ze spelen dus in op concrete en acute noden en behoeften in het erfgoedveld en hebben een flexibele structuur en werking waarmee ze via monitoring en herpositionering het eigen takenpakket up-to-date en relevant houden.

Voor een méér uitgebreide visietekst van de LEOV in het kader van de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, zie: www.kunstenenerfgoed.be