repertoire studiedag

Op 27 oktober organiseert de onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), in samenwerking met deSingel en de Universiteit Antwerpen, een studiedag over de zin en onzin van (theater)repertoire. Aansluitend op de studiedag is er een Research Café, waarbij onderzoekers van het conservatorium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen een korte presentatie geven.

 

PROGRAMMA

11u00-13u00    Stan Douglas over Beckett
Een gesprek met Pim Verhulst (Universiteit Antwerpen)
 
14u00-17u00    Rondetafelgesprek over de zin en onzin van repertoire
Erwin Jans (moderator), Jan Joris Lamers, Paul Pourveur, Johan Reyniers, Thomas Crombez, Fikry El Azzouzi, Arne Sierens, Jeroen Olyslaegers en Michael De Cock
 
20u00-22u00    Research Café
19u30-20u00    Ontvangst – Café
20u00-20u40    De rekening betalen. Een pragmatisch zelfonderzoek over hoe een auteur in deze eeuw omgaat met klassiek theatermateriaal, cultuurhistorische context en een post-dramatisch regisseur geheten Jan Fabre
Jeroen Olyslaegers (Troubleyn, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Universiteit Antwerpen)
20u40-21u00    Pauze
21u00-21u20    Een kleine catechismus van de Vlaamse politieke theatertekst in de jaren zeventig
Erwin Jans (Toneelhuis, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent)
21u20-21u40    Les geven over kledijgeschiedenis aan de hand van een privéarchief. Het gebruik van de privécollectie van Frieda Verhees in de opleiding Theaterkostuumontwerp
Mariëlla De Vos (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
21u40-22u00    Phonetic Relations between vocal music, electronics and linguistics in the second half of the twentieth century
Paolo Galli (Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Orpheus Instituut Gent)
22u00-22u30    Afsluiting – Café

 

PRAKTISCH

Studiedag Repertoire en Research Café
27 oktober 2015
Muziekstudio (Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Kunstcampus deSingel)
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
Gratis, geen reservatie nodig
 
Organisatie: Onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), Onderzoekscoördinatie Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deSingel, Universiteit Antwerpen