theater aan zee jubileum archief- en collectiezorg tentoonstelling
2014 – 2016 TAZ i.s.m. Het Firmament, PACKED vzw, Kunstenpunt, VIAA, de stad Oostende (dienst cultuur), Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen. Met de steun van de Vlaamse overheid.

Archief- en ontsluitingstraject rond 20 jaar TAZ

In 2016 blies Theater aan Zee (TAZ) 20 kaarsjes uit. Dit Oostendse theaterfestival begon ooit klein, maar is ondertussen een vaste waarde geworden in Vlaanderen. Deze editie is een hommage aan 20 jaar TAZ met tal van activiteiten die op een speelse manier terugblikken. Op het programma staat bijvoorbeeld veel nieuw werk van ex-laureaten en in de online tentoonstelling ER TAZ EENS kan je de geschiedenis van TAZ bekijken en herbeleven. Voor dit laatste werkte TAZ samen met Het Firmament, PACKED vzw, Kunstenpunt, VIAA, de stad Oostende (dienst cultuur), de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen en kreeg het steun van de Vlaamse overheid als ontwikkelingsgericht cultureelerfgoedproject.

De voorbereiding: basisarchiefzorg

Ter voorbereiding van het jubileumjaar startte TAZ in 2014 reeds met de inventarisatie van haar uitgebreide archief. Een groepje ijverige vrijwilligers dook in het papieren archief en onder begeleiding van Het Firmament beschreven ze alle documenten stuk voor stuk. Hiervoor deden ze beroep op de richtlijnen te vinden op TRACKS. Meer over dit voortraject. Ook het audiovisueel archief werd aangepakt. Samen met Kunstenpunt werden meer dan 100 Betacams gelabeld en geïnventariseerd in de databank van Kunstenpunt. VIAA staat in voor de digitalisering ervan. Dit archief wordt binnenkort geregistreerd in Archiefbank. 

De uitwerking: ontsluiten van het archief m.b.v. MOVIO

Een selectie van dit gedigitaliseerde archief werd, samen met nieuw gecreëerd materiaal, ontsloten via de online tentoonstelling ER TAZ EENS. Hiermee maakt het festival haar verleden toegankelijk voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten, mensen uit de podiumkunsten- en erfgoedsector, enz. Het historisch bewustzijn rond de geschiedenis van TAZ én het draagvlak van TAZ kan zo worden vergroot. Voor de uitwerking van de online tentoonstelling maakte TAZ gebruikt van de software MOVIO. MOVIO is een open source content management systeem platform dat werd ontwikkeld binnen het Europese project AthenaPlus. Het werd in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in musea en andere cultureel-erfgoedinstellingen, maar kan ook gebruikt worden door andere culturele organisaties. TAZ is de eerste kunstenorganisatie in Vlaanderen en Brussel die aan de slag ging met de tool. Meer over ER TAZ EENS.

Expertise opbouwen en delen

Het ganse traject werd uitvoerig gedocumenteerd en wordt momenteel verwerkt tot een ‘how-to-do-it-rapport’ dat vervolgens ter beschikking gesteld wordt aan de kunstensector. De expertise die ontwikkeld werd bij het gebruik van de software MOVIO wordt gedeeld met de (inter)nationale erfgoedsector. Ook verslaggeving rond een eventuele toevoeging van nieuwe functionaliteiten wordt opgemaakt zodat de verrijkte /verbeterde MOVIO-versie weer vrijgegeven kan worden als open source toepassing. Op deze manier draagt TAZ een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de software, wat ook nuttig is voor de cultureel-erfgoedsector.