Deze website is eigendom van Het Firmament, Hoogstraat 83 (Brusselpoort), 2800 Mechelen © 2013

Privacybeleid

Het Firmament hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Het Firmament behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Het Firmament evident de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Als Het Firmament zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Het Firmament vzw
Hoogstraat 83 (Brusselpoort)
2800 Mechelen
contact@hetfirmament.be
015/34 94 36


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het Firmament bewaart uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.
  • om u te informeren over de diensten van Het Firmament
  • het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere interessante informatie
  • het bijhouden van het aantal vragen om informatie (statistieken)


Welke gegevens bewaren we van u?

Gegevens die u doorgeeft worden enkel gebruikt voor de bovenstaande doelstellingen. We tonen ze niet op onze website of onze andere communicatiekanalen. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen en verspreiden van nieuwbrieven en uintodigingen, m.n. Mailchimp. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is  (denk bijvoorbeeld aan gerechtelijke instanties of politiediensten die ons hierom vragen).

Uw gegevens houden we vijf jaar bij, meegaand met onze beleidsperiode. Bij elke nieuwe beleidsperiode vragen we u of u nog op de hoogte wil blijven.


Uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Uitschrijven van onze nieuwsbrief kan u via de link onderaan elke nieuwsbrief, door aan te klikken dat u die niet meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden nadien verwijderd uit ons systeem.

 

Heeft u toch een klacht?

Indien u toch een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens, doen we er uiteraard alles aan om u verder te helpen. U kan uw klacht melden via contact@hetfirmament.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Het Firmament kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Deze privacyverklaring werd het laatst geüpdatet op 24/05/2018.

 

Gebruiksvoorwaarden

Copyright

Op bepaalde teksten, foto’s of afbeeldingen en op de lay-out kan copyright berusten. Overname van teksten in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen en kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Foutieve gegevens en klachten

Het Firmament is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Klachten moeten per aangetekende brief worden verzonden op onderstaand adres. Het Firmament kan in geval van een klacht, en na onderzoek van die klacht, de eventuele onwettige informatie tijdelijk of definitief verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk te maken.

De website van Het Firmament kan links naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten omdat deze webpagina’s informatie aanreiken die aanleunt bij de (culturele) interesses van Het Firmament. Een link naar een website van derden wil echter niet zeggen dat Het Firmament een band heeft met de beheerders van die websites, met hen samenwerkt of de inhoud van hun sites goedkeurt. De sites van derden en de inhoud die erop staat worden niet gecontroleerd door Het Firmament. Het Firmament kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de inhoud van die sites van derden.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf of uw mobiel apparaat wanneer u de website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.