tentoonstelling musea & erfgoed mechelen participatie
2/12/2014 - 8/3/2015, Musea & Erfgoed Mechelen m.m.v. Het Firmament

Een participatieve stadstentoonstelling in Mechelen

Op 2 december 2014 opende Musea & Erfgoed Mechelen de stadstentoonstelling ‘Uw toren is niet af. De expo gooit de wijze waarop tentoonstellingen gemaakt worden, radicaal om: iedereen in Mechelen mag eraan meewerken. Het Firmament helpt om lokale podiumkunstenverenigingen op een vernieuwende manier te betrekken. Hier vind je een overzicht van activiteiten rond podiumkunsten en erfgoed.

De tentoonstelling maakt deel uit van een groot onderzoek naar het nieuwe Mechelse stadsmuseum. Hoe verhouden museale collecties zich tot het stedelijk verhaal? Is een stadsmuseum de nieuwe centrale geheugenplek bij uitstek en wat betekent dat? Welke nieuwe vormen van publiekswerking kunnen de relatie tussen stad en musea verbeteren? Hoe integreren stadsmusea zich in het bredere erfgoedveld?

Met de tentoonstelling ‘Uw toren is niet af’ wordt geëxperimenteerd met hoe de Mechelaars zelf betrokken kunnen worden bij de invulling van de tentoonstelling en hoe de expo interactief kan zijn. Zo’n veertig verenigingen werken mee, binnen- en buitenlandse experts en opiniemakers dragen hun steentje bij en ook de bezoekers mogen de expo aanvullen. Een democratisch en cocreatief experiment dus, waarvan we de lessen worden meegenomen bij de uitbouw van het nieuwe Mechelse stadsmuseum in het museum Hof Van Busleyden.

De tentoonstelling gaat over vier thema's die sterk met Mechelen verbonden zijn: ambachten, religieus erfgoed, diversiteit en geschiedenis. Lokale verenigingen organiseren workshops, demonstraties, lezingen en voorstellingen. Het publiek kan persoonlijke hoogtepunten in de Mechelse geschiedenistijdslijn aanvullen en stemmen op zijn favoriete thema. Want de tentoonstelling wil in eerste plaats inbreng van de bewoners van de stad zelf.


Uw toren is niet af – Bouw mee aan het museum
2 december 2014 – 8 maart 2015
Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65, 2800 Mechelen
De tentoonstelling is een realisatie van de Erfgoedcel Mechelen en de Stedelijke Musea Mechelen.


Activiteiten rond podiumkunsten en erfgoed

- 27/2/2015, 19u30 - 20u30: Achter de doeken van Circus Ronaldo

Op vrijdag 27 februari krijg je de unieke kans om één van de oude, handgeschilderde decordoeken van Circus Ronaldo van dichtbij te bewonderen. Gastheer Danny Ronaldo haalt deze avond herinneringen boven over zijn familie en het circusleven, met het doek als rode draad in het verhaal.

- 27/2/2015 - 6/3/2015, doorlopend: Verborgen schatten van Mechelse rederijkers

Het Firmament roept de Mechelse rederijkerskamers op om in hun verleden te graven op zoek naar erfgoed.  Samen maken we een weekje theatermuseum in de expo.


Voorbije activiteiten rond podiumkunsten en erfgoed

- 13/2/2015, 19u30: Het spel zit op de wagen - wagenspel door Sjarabang vzw

- 5/2/2015, 19u30: Stadsverhalen door Stef Lernous (Abattoir Fermé)

- 11/1/2015: Passie van de poppenmaker

- 23/1/2015: De beginjaren ‘Feestjaar 2016 - 60 jaar MMT/t,arsenaal mechelen’

- 7/12/2014: Paul Contryn vertelt