ontsluiting eric de volder tentoonstelling erfgoed in performance archief-en collectiezorg kostuum reus masker schets theater
2013, Eric De Volder, Museum Dr. Guislain, William Phlips, Vooruit

Een tweede leven voor een theatermaker?

In samenspraak met theatergezelschap het KIP en de weduwe van spraakmakend theatermaker Eric De Volder (1946-2010) kreeg het Museum Dr. Guislain diens nalatenschap in langdurige bruikleen. De Volder had al een gezamenlijk parcours met het museum afgelegd, van de voorstelling Regent en regentes (2000) tot onder meer in de tentoonstelling Het spel van de waanzin (2009) en de stoet en kortfilm Washes to washes (2009). Bovendien benadrukt Patrick Allegaert, artistiek leider van het museum, ook de inhoudelijke link met de grote thema’s als leven en dood, ziekte en gezondheid, psychisch falen en de marge die in het museum aan bod komen.

Het Museum Dr. Guislain werkt met deze erfenis op een dubbel spoor. Enerzijds is er de gedetailleerde registratie van alle stukken (o.m. schetsboeken, originele teksten, objecten, rariteitenkabinet, reuzen, maskers, kostuums) met de bedoeling om die binnen afzienbare tijd toegankelijk te maken voor studie en artistieke inspiratie. Bezoekers, studenten en theaterliefhebbers kunnen dan beroep doen op de teksten en de beelden die De Volder heeft nagelaten.

Een schrijver heeft een erfenis in woorden, een muzikant in refreinen en akkoorden, een filosoof in ideeën. Een theatermaker daarentegen sterft en neemt zijn ziel en zijn geheimen mee in het graf. Wat overblijft, zijn contouren: theaterteksten, schetsboeken, notities en in het beste geval beeldopnamen. […] Maar talent laat zich niet tegenhouden door de dood.
Bron: Sarah van Kersschaever, “Wijlen Eric De Volder komt thuis in Museum Dr. Guislain: Een ziel van potlood en papier”, De Standaard, 4 mei 2013

Anderzijds probeert het Museum Dr. Guislain het werk van Eric de Volder ook in evementen voor het grote publiek onder de aandacht te brengen. Zo werd De Volders werk (tekeningen, rariteitenkast) geïntegreerd in tentoonstellingen als Nerveuze vrouwen, twee eeuwen vrouwen en hun psychiaters (oktober 2012- mei 2013) en In alle staten. De mens in de hedendaagse kunstcollectie van de Fondation Francès (juni-oktober 2013).

Daarnaast werd de herinnering aan De Volder ook op creatieve manier gecultiveerd door William Phlips. Die construeerde in residentie in Vooruit een ‘Autel Domestique De Volder’ aka A.R.A., een zend- en ontvangststation in en voor de geest van De Volder. In zijn fotodagboek  documenteerde Phlips wat zich om en bij het huisaltaar afspeelde tijdens de daaropvolgende maanden.

Op 1 mei 2013, bij de opening van Vooruit 100, vertrok Phlips te voet aan het graf van De Volder op de Westerbegraafplaats. Vandaar rolde hij een grote bal, gemaakt van tapijten en plastic die De Volder ooit gebruikte in zijn voorstellingen, naar Vooruit langsheen plekken die belangrijk zijn geweest in het leven van de theatermaker.

Op zondag 22 september 2013 rolde Phlips de geest van Eric De Volder terug naar zijn graf langs Museum Dr. Guislain, de ‘rustplaats’ van de nalatenschap. Vanuit Vooruit trok hij, omringd door stoet van vrienden, sympathisanten, en oudgedienden van Toneelgroep Ceremonia naar het museum, waar Les Trois Soeurs Têtues, Hans Muller en het verzamelde archief van De Volder hen opwachten voor theatrale en muzikale activiteiten: een ‘stapeling’ van balken verwijzend naar werk van De Volder, een brandnieuw Requiem van den Verloren IJzerdraad – opnieuw een referentie – en bijhorende koffietafel.

Enkele maanden voor zijn dood in 2010 verschenen de verzamelde theaterteksten van De Volder onder de titel In stukken (Uitgeverij Vrijdag)


Bibliografie:

Patrick Allegaert, “Omgaan met de nalatenschap van Eric De Volder. Over het tweede leven van een theatermaker in een museale context”. Lezing op In het spoor van de creatie. Debat over het archiveren van theater en dans (org. Het Firmament), 3 september 2013, samengevat in Het Theaterfestival 2013. Dagkrant, 3/9/2013, 7.

Sarah van Kersschaever, “Wijlen Eric De Volder komt thuis in Museum Dr. Guislain: Een ziel van potlood en papier”, De Standaard, 4 mei 2013.