unesco reflectie podiumtechniek immaterieel erfgoed cultureel-erfgoedbeleid
2013-2014, tapis plein i.s.m. Het Firmament en tal van partners

Hoe meesters in een kunstvak ondersteunen?

Erfgoed gaat over veel méér dan enkel het materiële archief of de objectencollectie. Is daarin wel de essentie vertegenwoordigd van wat theater (maken) betekent voor bedenkers, performers, technici en toeschouwers? Is de overdracht van waardevolle spel- en maaktechnieken en de werkwijzen van van choreografen of makers, die niet op een tastbare drager zijn vastgelegd, gegarandeerd?

Het project Schatten van*in mensen focust zich op mensen die meester zijn in hun vak of kunst, of een voortrekker zijn in een bijzondere traditie en hoe deze ondersteund kunnen worden. UNESCO noemt ze zelfs ‘Living Human Treasures’. Denk onder meer aan de pruikenmaker, de dramaturg, de balletdanseres, de poppenspeler, de theatertechnicus en de kostuumontwerpster. Ondersteunende maatregelen moeten ervoor zorgen dat dergelijke kennis en kunde – aanwezig in de hoofden en lichamen van deze mensen – bewaard en overgedragen kan worden aan nieuwe generaties en levend gehouden worden.

Via vraaggesprekken met sleutelfiguren worden de noden en behoeften van dragers van dergelijk immaterieel erfgoed binnen deze beroepsgroepen in kaart gebracht. Tegelijk wordt er gezocht naar inspirerende voorbeelden in binnen- en buitenland om deze personen en hun praktijken optimaal te omkaderen en te borgen. De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd op het internationale colloquium Virtuoos Vlaanderen! op 21 november 2014 in Brussel.

Het project Schatten van*in mensen is een initiatief van tapis plein i.s.m. FARO, ETIWE, Het Firmament, Erfgoedcel Brussel, Circuscentrum en provincie West-Vlaanderen

logo schatten van*in mensen

Klik hier voor meer informatie