documentering documentatie reflectie inspiratie dienstverlening onderzoek
2017 - 2018

Onderzoek en dienstverlening

Veel podiumkunstenaars verlangen ernaar hun praktijk en werk (op een betere manier) te documenteren. Ze willen sporen van hun vluchtige creaties creëren, om deze te bewaren of te delen met een breder publiek. De motivaties, net als de methodes hiervoor zijn legio.

Ook Het Firmament bepleit een duurzame, weloverwogen en kwaliteitsvolle documentatie van de podiumkunsten. Het is één van de manieren om dit waardevolle, maar vluchtige erfgoed te kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Maar hoe begin je hieraan? Welke mogelijkheden zijn er überhaupt? Kan men ook zonder groot budget en team iets interessants maken?

YouDoc

In het najaar van 2018 lanceerde Het Firmament YouDoc.be, een online platform dat podiumkunstenaars houvast en inspiratie wil bieden bij het vastleggen van hun artistiek werk. Het is een platform-in-opbouw dat voortdurend kan worden aangevuld met tips en ervaringen van kunstenaars, documenteerders  en erfgoedwerkers.

YouDoc biedt een kader dat diverse insteken voor het documenteren suggereert door middel van basisvragen als ‘Wat?’, ‘Hoe?’ en ‘Waarom?’. Daarnaast bevat het voorbeelden uit de praktijk en concrete instrumenten om verschillende aspecten van podiumkunsten vast te leggen. Zo wil YouDoc podiumkunstenaars aanzetten tot meer reflectie over (het belang van) het documenteren van hun vluchtig werk en hen inspireren om dit op een duurzame, weloverwogen en kwaliteitsvolle manier te doen.  

YouDoc kwam tot stand in dialoog met verschillende kunstenaars, collega’s en organisaties. Het is het resultaat van: 

  • een onderzoek (literatuurstudie, interviews, veldwerk) uitgevoerd door projectmedewerker Elisabeth Hirner (november 2017 – augustus 2018)
  • een vooronderzoek door Het Firmament, waarvan de resultaten getoond en bediscussieerd werden op de conferentie Documenting Performing Arts tijdens Het TheaterFestival (2015). Startvragen van dit onderzoek waren: Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, voor, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?