theater aan zee packed vzw sensibilisering archief- en collectiezorg
2014 - ..., TAZ i.s.m. Het Firmament en PACKED vzw

Een plan voor een pro-actieve omgang met het archief van jonge kunstenaars

Het Oostendse festival Theater Aan Zee (TAZ) begon ooit klein, maar is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Vlaamse theaterveld. Vanuit de ondersteuningsrol van TAZ voor startende kunstenaars ontwikkelde TAZ in samenwerking met Het Firmament en PACKED vzw een sensibiliseringspIan voor jonge kunstenaars om pro-actief om te gaan met het eigen archief.

TAZ documenteert sinds 2008 alle voorstellingen, concerten en lezingen van de startende kunstenaars, dit in de vorm van een videocaptatie, scènefoto’s, audiocaptatie, persknipsels, enz. De documentatie van de festivaleditie 2014 werd voor het eerst omgezet naar duurzame bestandsformaten. Dit gebeurde op basis van richtlijnen en tools van TRACKS en onder begeleiding van PACKED vzw. Vervolgens ontwikkelden Het Firmament en PACKED vzw voor TAZ een hands on stappenplan over de omgang met archieven en collecties. Dit stappenplan wordt samen met het documentatiemateriaal bezorgd aan de jonge kunstenaars. Zo kan deze documentatie dienen als basis voor het aanleggen van een eigen archief en worden de startende kunstenaars gemotiveerd om hier op een pro-actieve manier zorg voor te dragen.

Sinds 2014 is Het Firmament jaarlijks aanwezig op TAZ om de nieuwe lading jonge makers te sensibiliseren en enthousiasmeren voor archiefzorg. Tijdens het evaluatiemoment op het einde van het festival krijgt Het Firmament elk jaar een podium om de jonge makers toe te spreken. Daarbij wordt voornamelijk de nadruk gelegd op: 
    •    Korte voorstelling van Het Firmament  

    •    Risico's met betrekking tot het digitaal archief 

    •    Belang van pro-actieve archiefzorg  

    •    Aankondiging aanleveren archiefstukken en hands-on stappenplan
    •    Voorstellen website TRACKS