Skip to content

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
U bent hier:    Home

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!
 

Facebook

Volg ons op Facebook!

Welkom bij Het Firmament!
 
Het Firmament is momenteel druk bezig aan een nieuwe website die gelanceerd wordt in het voorjaar van 2014. Heb je ondertussen vragen? Je kan altijd terecht op onze contactpagina of volg ons op Facebook


Het Firmament 
Expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten 
> ondersteunt… 
een duurzame omgang met de sporen van theater en dans bij erfgoedactoren en podiumkunstenaars, van professionelen tot liefhebbers 
> stimuleert… 
een actuele, reflectieve en dynamische benadering van roerend en immaterieel erfgoed met tal van inspiring practices 
> adviseert… 
over de aanpak van archieven en collecties en de herbestemming ervan 
> tekent... 
aan de 'stafkaart van het podiumkunstenerfgoed in Vlaanderen'
  > ontwikkelt… 
kennis en expertise om de dienstverlening uit te breiden, in dialoog met het veld en vanuit internationaal perspectief 
> organiseert... 
inspirerende ontmoetingen op het kruispunt van kunsten en erfgoed, onderzoek en praktijk, traditie en experiment.

 
banner-opzoek.jpg

Voor het erfgoedveld bestaat er momenteel geen overzicht van welke erfgoedactoren podiumerfgoed beheren en of ze bijkomende ondersteuning nodig hebben. Daarom voert Het Firmament een onderzoek uit bij professionele musea, erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en -diensten om te peilen naar hun huidige omgang met podiumerfgoed en of ze hierin een rol wensen te vervullen in de toekomst, in samenwerking met de Karel de Grote-Hogeschool (Departement marketing).

Klik hier voor meer info
 
banner-hulde.jpg

Net als cultuur- en dansminnend Vlaanderen treurt ook Het Firmament om het overlijden van mevrouw Jeanne Brabants. Ze voerde een nooit aflatende strijd voor de dans en het ballet in Vlaanderen. Het was haar droom dat niet enkel haar archief en bibliotheek, maar het volledige geheugen van dans in Vlaanderen ergens een waardige plek zouden krijgen. In nauw overleg met de familie van mevrouw Brabants en met alle betrokkenen wil Het Firmament ondersteuning bieden bij de zorg voor haar archief en bibliotheek. De ontsluiting van deze collectie kan een stimulans zijn tot wetenschappelijk en artistiek onderzoek over dans in Vlaanderen. Hopelijk inspireert dit ook om andere dans- en theatercollecties te bewaren en nieuw leven in te blazen. Het Firmament hoopt dat het pleidooi van Jeanne Brabants kan leiden tot duurzame engagementen.

Lees hier Jeanne Brabants’ pleidooi in een afscheidsinterview met Apache
Lees hier de persmededeling van Het Firmament
Onze collega Staf Vos aan het woord: lees hier het artikel verschenen op www.apache.be
 
labo-mechelen.jpg

Als expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten gaat Het Firmament van start met het bevragen van de noden en het verzamelen en evalueren van expertise uit binnen- en buitenland. Op basis van deze input ontwikkelt Het Firmament een dienstverlening over de omgang met verschillende aspecten van het podiumkunstenerfgoed. Het volgt hiervoor vier werkdomeinen die sterk met elkaar verstrengeld zijn: 

1. Archief- en collectiezorg 
2. Lokalisatie en registratie 
3. Documenteren van immaterieel erfgoed 
4. Re-activeren van erfgoed 

Lees hier meer over ons onderzoek!
 
debatOp 3 september organiseerde Het Firmament tijdens Het Theaterfestival een debat over de (on)zin van archiveren in het podiumkunstenveld. De centrale vraag van het debat luidde: hoe kunnen we theater- en danscreaties archiveren, en waarom zouden we dit doen? De sporen van performances zijn immers moeilijk te traceren en te reconstrueren. Kan dit verleden bovendien inspiratie bieden voor heden en toekomst? Hoe staan podiumkunstenaars, academici en erfgoedactoren hier tegenover? Een hondertal mensen uit het podiumkunsten- en erfgoedveld gingen in dialoog over de mogelijkheden en hinderplen bij archiveren in het podiumkunstenveld.

Klik hier voor meer info
 
BannerCourant

Met Courant  #102 lanceren het Vlaams Theater Instituut (VTi) en Het Firmament hun samenwerking als partners in de zorg voor het erfgoed van de podiumkunsten. Deze Courant is het uitgelezen platform voor VTi en Het Firmament om zowel concrete plannen en ambities als verre dromen op tafel te leggen. In Podiumerfwat? De toekomst van het podiumkunstenerfgoed komen dwarsverbanden tussen het erfgoedveld en de podiumkunstensector aan het licht. Erfgoedwerking bestaat niet alleen uit de zorg voor waardevolle sporen uit het verleden, maar ook uit de ontsluiting ervan. Net op die fundamenten kunnen bruggen gebouwd worden tussen beide sectoren. 

Podiumkunstenaars, erfgoedwerkers en academici geven in deze Courant hun visie op podiumkunstenerfgoed en de (mogelijke) valorisatie ervan. Alvast een belangrijke stap in de reflectie over dit thema en voer voor verdere discussie. Deze discussie over verleden, heden en toekomst van de podiumpraktijk voedt Het Firmament graag mee door een rijk geschakeerde erfgoed(net)werking uit te bouwen. 

Lees zeker de bijdrage van Het Firmament over de toekomstplannen  en over mondelinge geschiedenis

 
erfgoed.jpg

Net zoals Het Firmament in 2012 nadacht over de betekenis van een erfgoedwerking voor het professionele podiumkunstenveld (zie 'Courant' - VTi), gaat Het Firmament nu na welke meerwaarde erfgoed zou kunnen hebben in de werking van amateurtheater- en dansverenigingen. Hoe hou je de unieke erfenis van je gezelschap beschikbaar voor volgende generaties? En hoe kan het verleden inspiratie bieden voor het heden en de toekomst? Lees hier de artikels verschenen in OP&doek, het tijdschrift van OPENDOEK - Amateurtheater Vlaanderen (p. 8), en in DANS.MAGAZINE, het tijdschrift van Danspunt (p. 22), de organisatie voor amateurdans.
 
erfgoed.jpg

Life's but a walking shadow is een schimmenspel geregisseerd door de internationaal gelauwerde theatermaker Mokhallad Rasem. Hij wordt bijgestaan door de lichttechnicus Alain Ongenaet, expert in deze unieke theatertechniek. De acteurs van GEN2020 (een project van t,arsenaal mechelen) brengen na een masterclass van 5 dagen de schaduwen tot leven. Aan de vooravond van het feestjaar rond 50 jaar migratie halen ze eigen herinneringen op en laten ze zich inspireren door ervaringen van anderen. Zo brengen ze een universeel en tijdloos verhaal.
 

Het Firmament wordt gesteund doorde Vlaamse overheid en de stad Mechelen